Territorialiteit van onze bijstandsverzekeringen voor privépersonen

Allianz Assistance beschikt over een groot internationaal netwerk van dienstverleners, waardoor u van een goede bijstandsservice kan genieten in elk land, met oog voor lokale context. Bij het kiezen van een Allianz Assistance-verzekering, is het daarom belangrijk om na te gaan in welke landen u verzekerd bent. In sommige uitzonderlijke gevallen treden er namelijk beperkingen op waardoor we onze dienstverlening in dat specifieke land of onder die specifieke omstandigheden, niet meer kunnen handhaven.

Bepalingen voor personen

Wanneer u een verzekering neemt bij Allianz Assistance, is het belangrijk om even attent te zijn op de volgende specificaties voor de verschillende soorten personen die ermee gemoeid kunnen zijn:

 1. De verzekeringnemer = de persoon die het verzekeringscontract heeft afgesloten en waarvan het domicilie zich in België of Luxemburg moet bevinden.
 2. De verzekerde personen = de personen voor wie de waarborgen van het contract gelden en die beschreven zijn in de voorwaarden. Ook zij dienen gedomicilieerd te zijn in België of Luxemburg én dienen er minstens 6 maanden per jaar te verblijven.
 3. De verzekerde inzittenden:  Hebt u een autobijstandsverzekering bij ons? Welnu, elke persoon die gratis meerijdt in uw voertuig èn, die in België of Luxemburg gedomicilieerd is èn, die samen met u deelneemt aan een gezamenlijke reis, zien wij als een verzekerde inzittende.
 4. De verzekerde voertuigen = elk voertuig dat u wilt verzekeren, moet ingeschreven zijn in een EU-lidstaat of in Zwitserland.

Territorialiteit van de dekkingen

Afhankelijk van welke formule van onze “Assistance Personen”-waarborgen u hebt gekozen, bent u gedekt voor Geografisch Europa (inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira), plus het Middellands  Zeegebied of  geniet u van een wereldwijde* buitenlandse dekking, zoals beschreven in de voorwaarden. Als dit expliciet vermeld is, zijn bepaalde dekkingen ook geldig in België.

*Opgelet : voor onze tijdelijke formules, zijn de USA en Canada wel of niet inbegrepen naargelang de formule die u hebt gekozen.

Voor onze waarborg “Assistance aan het verzekerde voertuig en de verzekerde inzittenden”, geldt een territoriale dekking op:

 • het Europese continent (behalve het Gemenebest van Onafhankelijke Staten)
 • de Middellandse Zee-eilanden (voor Cyprus enkel de delen die vallen onder de regering van de Republiek Cyprus)
 • in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) en Ierland

Onze waarborgen “Reisgoed” en “Kapitaal Reisongevallen” zijn enkel geldig in het buitenland. Daarnaast bent u met onze waarborg Kapitaal Reisongevallen enkel gedekt in de gebieden vermeld in de door u gekozen formule. 

Uitsluitingen en beperkingen van onze bijstand

In sommige situaties zullen bovenstaande dekkingen niet meer gewaarborgd zijn. Het gaat hier om situaties zoals:

 • Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije goederen- en personenverkeer, radioactieve straling of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen
 • Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer 
  ! Uitzonderingen in dit geval zijn: Indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van de oorlog, burgeroorlog, … in het land waar u verblijft en indien u door dit voorval verrast werd.
 • Terroristische aanslagen
  ! Uitzondering in dit geval: indien het om een repatriëring en/of medische kosten van minder dan 2500 EUR gaat.
 • Epidemieën, pandemieën en quarantaine, behalve indien expliciet anders vermeld in de Algemene Voorwaarden.
 • Natuurrampen, behalve indien expliciet anders vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Daarnaast zijn er ook de landen onderhevig aan sancties, waar wij wel of niet dekking kunnen verlenen afhankelijk van de verboden en/of beperkingen namens de Verenigde Naties en/of handels- en economische sancties, wetten of voorschriften, uitgevaardigd door de Europese Unie en/of de Verenigde Staten Van Amerika.

Meer informatie over sanctielanden vindt u in de websites hieronder:

Voor meer informatie over de dekking van Allianz in sanctielanden, neem contact op met onze Welcome Desk via  welcome.be@allianz.com of 02/290.64.68