Een schadegeval indienen 

We bieden u graag onze hulp aan. Als er zich een ongelukkig voorval heeft voorgedaan voor of tijdens uw reis en u bent hiervoor gedekt, dan hoeft u gewoon een schadeformulier in te dienen. Wij behandelen uw schadegeval zo snel mogelijk en antwoorden met plezier op al uw vragen. Hoe vollediger uw dossier, hoe sneller en efficiënter wij uw schade kunnen behandelen.

Hoe kan ik een schadegeval indienen? 

Hieronder vindt u alle schadeformulieren. Als u een schadegeval wilt indienen, gelieve het geschikte formulier in te vullen, afhankelijk van uw type schade, en zo snel mogelijk naar ons terug te sturen. Voor de aangifte van een reisannulering of –onderbreking en evenementannulering betreft het een online aangifteformulier waar u ook de noodzakelijke documenten / bewijstukken kunt uploaden. Gelieve deze documenten (inschrijvingsfactuur, annuleringsfactuur, bewijs ter staving van de annulering) afzonderlijk in te scannen in pdf formaat vóór het invullen van de aangifte.

In het geval van een annulering wegens medische reden verzoeken wij u eerst het medisch formulier te downloaden en te laten invullen door uw arts, alvorens de online aangifte in te vullen.

Tips voor een snelle schadeafhandeling:

Een volledig ingevulde aangifte met de juiste documenten zorgt voor een snellere afhandeling.

Zorg er dus voor dat u alle nodige documenten bij de hand hebt wanneer u de online schadeaangifte start.