Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 treedt GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Deze wetgeving gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. Hier vindt u onze privacyverklaring met alle informatie. 
De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt het mogelijk dat u kunt opvragen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze regeling staat bekend als het inzagerecht. 

Om uw recht uit te kunnen oefenen, vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en per email door te sturen naar privacy.be@allianz.com.

Confidentialiteit
Aangezien de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst belangrijk is voor ons, vooral in het belang van uw privacyrechten bij de verwerking en het gebruik van deze informatie, verplicht Allianz Assistance zich ertoe volgende punten na te streven:

Toelating om gegevens te gebruiken
Door uw gegevens in te voeren, verleent u ons de toelating deze informatie op te slaan en te gebruiken tijdens het boekingsproces en voor het eventueel onderschrijven van andere verzekeringsproducten in de toekomst. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het verwerkingsproces worden gevraagd, opgeslagen en gebruikt.

Doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden
Wij geven uw persoonlijke informatie niet door aan derden. Afwijkend van de vorige zin, gelieve de informatie in verband met gegevensbescherming bij schadegevallen na te lezen. Deze informatie vindt u hieronder.

Beschermen en opslagen van gegevens
We verzamelen en bewaren de volgende klantgegevens: 

  • Persoonlijke informatie (naam van de klant, emailadres)
  • Reisinformatie (reisdata, prijs, boekingsdatum)
  • Bankinformatie (naam rekeninghouder, rekeningnummer, banknummer, kredietkaart nummer, kredietkaart bedrijf, kredietkaarthouder)

Wanneer we betalingsinformatie via email verzenden zullen enkel de vier laatste cijfers van het rekeningnummer getoond worden. De andere cijfers zullen vervangen worden door XXXX omwille van veiligheidsredenen.

Gebruik van Cookies
Cookies kunnen worden gebruikt door website-operatoren om de internetgebruikers te herkennen en hun gedrag op een site na te gaan. Allianz Assistance kan ertoe worden gebracht cookies te gebruiken om de aard van het verkeer en het gebruik van de website te evalueren en het ontwerp en de opmaak van de site te verbeteren. De gebruikte software stelt ons niet in staat persoonlijke identificatiegegevens op te halen. Voor de beste ervaring op deze website raden we aan om Cookies te accepteren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
We gebruiken goede en efficiënte beveiligingsprocedures als bescherming tegen verlies, wangebruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering en schrapping. Verwerking en transmissie van de gegevens gebeurt via het SSL (Secure Socket Layer) proces. 

Gegevensintegriteit
We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de processen/doelen waarvoor ze werden verzameld. Daarom gebruiken we economisch geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens noodzakelijk, juist, volledig en up-to-date zijn voor de vooropgestelde doelen. 

Gegevensbescherming bij schade
Bij de behandeling van een schadedossier worden uw gegevens enkel aan derden gecommuniceerd indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van de diensten en/of de uitvoering van ons regresrecht. Dit uiteraard conform de Belgische wetgeving aangaande de privacy en gegevensbescherming.

Uitvoering en naleving van deze gegevensbescherming statements
Allianz Assistance leeft bovenstaande punten in verband met gegevensbescherming toegewijd na. Indien u vragen hebt, een suggestie en/of opmerking wilt maken met betrekking tot gegevensbescherming op onze website, contacteer ons: privacy.be@allianz.com.

Belangenconflicten
Hier kunt u nalezen wat ons beleid is rond belangenconflicten. 

Bedrijfsinformatie
AWP P&C S.A. - Belgian Branch
Koning Albert II-laan 32
1000 Brussel

Veelgestelde vragen

Wij voorzien u graag van antwoorden op de meest gestelde vragen over de Allianz Assistance reisverzekeringen.

Voorwaarden

Alle documenten, van de algemene voorwaarden van onze reisverzekeringen, tot schadeformulieren, vindt u hier.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt in verband met onze producten en diensten of over uw polis kunt u altijd onze Welcome Desk contacteren.