24h Medische Assistentie
Nederlands

Allianz Global Assistance Schengen

Allianz Global Assistance - Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance Schengen bestaat voor wie buiten het Schengengebied woont en een reis plant naar één van de Schengen landen. Om een Schengen-visum te verkrijgen, moet u een reisverzekering afsluiten voor medische kosten en repatriëring. Deze verzekering garandeert u een volledige bescherming die voldoet aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van uw visum.


Wat zijn de opgelegde vereisten voor het Schengen-visum?

Bij de aanvraag voor een Schengen-visum dient een bewijs toegevoegd te worden van een reisverzekering die eventuele kosten van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorgen en hospitalisatie dekt.

De verzekering moet geldig zijn in alle landen van de Schengen-zone gedurende het volledige verblijf van de verzekerde en dient een minimumbedrag van 30 000 euro te dekken.
 

De voordelen van Allianz Global Assistance Schengen.

  • Voordelige premie van 20 EUR per persoon en per week
  • Degressief tarief vanaf de tweede week van verzekering
  • Terugbetaling van uw medische kosten of hospitalisatiekosten tot 30 000 EUR
  • Terugbetaling van dringende tandartskosten tot 150 EUR
  • Organisatie en ten laste name van 100% van de kosten van repatriëring om medische redenen
  • Organisatie en ten laste nemen van 100% van de repatriëringskosten in geval van overlijden van een directe aanverwante
  • Opsporings- en reddingskosten tot 750 EUR
  • Erelonen van een advocaat in geval van gerechtelijke vervolging tot 750 EUR
  • Dekking voor de ganse Schengen-zone


Wie kan onderschrijven?

Deze verzekering kan door elke persoon onderschreven worden die buiten de Schengen-zone woont en er een verblijf van maximum 3 maanden heeft gepland. De verzekering kan eveneens worden onderschreven door een inwoner van de Schengen-zone voor een gast – bijvoorbeeld een familielid dat buiten de zone woonachtig is.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.