24h Medische Assistentie
Nederlands

Onze waarden

Allianz Global Assistance - Allianz Global Assistance

Het bevorderen van diversiteit en gelijke kansen
 

Sinds de start van onze activiteiten, meer dan 75 jaar geleden, leggen we de nadruk op de acceptatiepolitiek van diversiteit en gastvrijheid en dit doorheen haar aanwervings-, opleiding- en integratiebeleid.


Onze verschillende werkdomeinen vereisen dan ook natuurtalenten met verschillende achtergronden, nationaliteiten en culturen, afkomstig uit verschillende generaties hetgeen onze dienstverlening waarborgt en ons in staat stelt om te anticiperen en te allen tijde te innoveren om een dienstverlening op maat aan te bieden. De diversiteit is onlosmakelijk verbonden met onze waarden.


Bij Allianz Global Assistance werken er meer dan 6 nationaliteiten samen. Met 58% vrouwelijke werkneemsters, streven wij ernaar om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te handhaven binnen het bedrijf.

 

» Ontdek de waarden van Allianz Global Assistance

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.