24h Medische Assistentie
Nederlands

ZAKENREISVERZEKERING 
Zorgeloos op business trip
met de formule die bij u past.
Vanaf 25 EUR

  Zakenreisverzekering

Zelfs een zakenreis is niet zonder risico: u kunt ziek worden of uw vlucht heeft vertraging, ... Onze bijstandscentrale staat 24u/24 voor u klaar. Of u nu een vergadering heeft in Londen of een seminarie in New York, de zakenreisverzekering van Allianz Global Assistance is hét recept voor een zorgeloze business trip.

Ontdek hier onze verschillende businessoplossingen op maat!
Nu hoeft u enkel nog te zorgen dat u uw documenten en (hand)bagage bij zich heeft.

Waarom onze zakenreisverzekering:

  • Annulering tot €10 000
  • Keuze uit 3 formules
  • Onbeperkte medische kosten wereldwijd
  • Medische bijstand 24u/24
  • Wereldwijd bijstandsnetwerk

 

Business Multirisico

Business Reisbijstand

Business
Annulatie

Vanaf € 34

Vanaf € 25

Vanaf € 25

Annulering van uw zakenreis


tot € 10 000/persoon


tot € 10 000/persoon

Compensatiereis


tot € 10 000/persoon


tot € 10 000/persoon

Medische kosten in het buitenland


onbeperkt


tot € 75 000/persoon

Medische nabehandelingskosten in België


tot € 6 250/persoon

Bijstand aan de zakenreiziger
(familiale, juridische en psychologische bijstand, verzending geneesmiddelen, ...)

 Opsporings- en reddingskosten


tot € 3 750/persoon


tot € 1 000/persoon

Verlenging/verbetering van uw verblijf


tot 7 nachten


tot 3 nachten

Professionele vervanger
vervroegde terugkeer

Repatriëring


onbeperkt


onbeperkt

Bagage / reisgoed verzekerd


tot € 1 250/persoon

Home Assistance

Ski-garanties

Kapitaal Reisongevallen


tot € 12 500/persoon

Poliskosten

Geen

Geen

Geen

Premie

Vanaf € 34

Vanaf € 25

Vanaf € 25

De premies zijn inclusief verzekeringstax.
Er worden geen poliskosten in rekening gebracht.

Terug naar overzicht.

Bekijk de algemene voorwaarden.

Voorwaarden bij Zakenreisverzekering

Eigen risico / franchise

U bent vrijgesteld van eigen risico en hoeft dus geen franchise te betalen.

Duur van de reis

Uw reis mag maximaal 90 opeenvolgende dagen duren.

Termijn: de uiterste datum tot wanneer u deze verzekering kunt afsluiten

Voor de opties Multirisico en Annulatie moet deze verzekering afsluiten op de dag van boeking van uw reis. Het product Reisbijstand kan u afsluiten tot 1 dag voor uw vertrek.

Gedekte zone

De dekking van deze verzekering is Europa of wereldwijd, afhankelijk van wat u kiest.

Verzekerde personen

Elke meerderjarige inwoner van België of Luxemburg kan deze verzekering afsluiten.

Maximumbedragen annulering en compensatiereis

Bij de formule Multirisico zijn de maximumbedragen voor de annuleringsverzekering en de compensatiereis afhankelijk van het type reis en uw bestemming:

• tot € 10.000 voor reizen met een verblijf
• tot € 1.250 voor reizen met enkel transport (zone wereld)
• tot € 625 voor reizen met enkel transport (zone Europa & Middellandse zeegebied)

Meer informatie over de dekkingen van Zakenreisverzekering

Annulering van de reis (bij Multirisico en Annulatie)

Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van:

• verdwijning of kidnapping
• overlijden van uw kat of hond
• onverwachte uitzetting uit uw huurwoning
• oproeping voor een militaire of humanitaire missie
• onmogelijkheid om de vereiste vaccins te ontvangen
• overlijden van een aanverwante minderjarige tot de 3de graad
• echtscheiding of feitelijke scheiding, zware schade aan uw woning, ontslag, herexamen
• diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum, toegangsweigering tot het land
• ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, een familielid tot de 2de graad of een professionele vervanger
• immobilisatie van een privé voertuig ten gevolge van een pech die zich in de 5 dagen voor het vertrek naar de reisbestemming met de auto voordoet.
• zwangerschap indien uw reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven of bij complicaties tijdens de zwangerschap

Compensatiereis (bij Multirisico en Annulatie)

Wie om dringende redenen zijn reis vroegtijdig moet onderbreken en gerepatrieerd wordt, ontvangt een vergoeding.

Medische kosten in het buitenland (bij Multirisico)

Uw medische kosten in het buitenland worden terugbetaald.

Medische nabehandelingskosten in België (bij Multirisico)

Wij vergoeden uw medische nabehandelingskosten in België na een ongeval in het buitenland.

Repatriëring (bij Multirisico en Reisbijstand)

Wij organiseren en vergoeden alle kosten voor uw repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden. Wij regelen en vergoeden uw vervroegde terugkeer omwille van dringende redenen: hospitalisatie of overlijden van een naaste, zware schade aan uw woning, …

Verlenging en/of verbetering van uw verblijf (bij Multirisico en Reisbijstand)

Indien u door ziekte, ongeval of overlijden uw verblijf dient te verlengen of te verbeteren, betalen wij u de extra hotelkosten en regelen wij uw terugkeer.

Opsporings- en reddingskosten (bij Multirisico en Reisbijstand)

Opsporings- en reddingskosten worden gedekt tot € 3.750 bij de Multirisicoformule.

Bijstand aan de reiziger (bij Multirisico en Reisbijstand)

• Psychologische bijstand in geval van overlijden in het buitenland.
• Terugbetaling telefoonkosten tot € 125 naar Allianz Global Assistance en naar uw verzekeringstussenpersoon. 
• Familiale bijstand in geval van hospitalisatie van een minderjarige of een alleenreizende.
• Verzending van geneesmiddelen, prothesen, bril en/of contactlenzen, vervangingsbagage.
• Vervanging van verloren identiteitsdocumenten
• Voorschot tot € 2 500 bij onvoorziene uitgaven. 
• U wordt in het buitenland gerechtelijk vervolgd omwille van een ongeval: dan vergoeden wij u tot
€ 1 250/verzekerde persoon voor de erelonen van uw advocaat in het buitenland.

Bagage / Reisgoed (bij Multirisico)

Vergoeding van uw reisgoed/bagage bij:
• diefstal, beschadiging
• verlies of laattijdige aflevering door het openbaar vervoer
• kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij laattijdige aflevering van het reisgoed door het openbaar vervoer (tot € 250)

Meer info op de pagina over bagageverzekering

Home Assistance (bij Multirisico)

 • Bijstand bij zware schade aan uw woning
 • Slotenmaker (kosten tot € 100)
 • Inlichtingendienst
 • Kinderoppas

Ski-garanties (bij Multirisico en Reisbijstand)

 • Terugbetaling skipas tot € 125 in geval van repatriëring, hospitalisatie of een breuk.
 • Opsporings- en reddingskosten, ook buiten de skipistes.
 • Ga voor meer info naar de pagina over Skivakantie

Kapitaal reisongevallen (bij Multirisico)

Vergoeding na ongeval in het buitenland bij:

• overlijden
• blijvende invaliditeit

______________________________________________

How can we help?

Miljoenen mensen vertrouwen op ons! Met 1 interventie elke 2 seconden is Allianz Assistance de wereldwijde leider op gebied van reisverzekeringen en reisbijstand. Dankzij een brede waaier aan producten voor individuen, koppels en families en ons wereldwijd netwerk van professionals die voor u 24/24u, 7/7d klaarstaan kunt u met een gerust hart op vakantie of zakenreis vertrekken.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.