24h Medische Assistentie
Nederlands

  Veelgestelde vragen

Wij voorzien u graag van antwoorden op de meest gestelde vragen over de Allianz Global Assistance reisverzekeringen. Indien u nog bijkomende informatie wenst, contacteer ons dan op: tcc@allianz-global-assistance.be.

Onderschrijven

Hoeveel kost een polis?

Prijzen variëren afhankelijk van de aard van de polis, de duur van de reis, de bestemming, de leeftijd en het aantal reizigers. Om na te gaan hoeveel een polis kost, dient u eerst de aard van de polis te selecteren, de verschillende datums en de bestemming in te voeren en ten slotte op de knop te klikken om een prijsopgave te bekomen.

Om na te gaan hoeveel een polis kost:

  • Ga naar de prijsopgave
  • Kies uw gewenste type polis
  • Voer de data en de bestemming van uw reis in (niet van toepassing bij jaarlijkse reisverzekering)
  • Voer de gegevens van de verschillende verzekeringsnemers in
  • U bekomt uw prijs

Hoe kan ik een polis onderschrijven?

U kan online een polis onderschrijven met behulp van volgende kredietkaarten: Visa & Mastercard.

Hoe weet ik zeker dat deze online transactie veilig is?

Allianz Global Assistance verzekert u een veilige manier van betalen doordat elke transactie met kredietkaarten direct via de bank verloopt en dit op een uiterst veilige manier. In geen enkel geval hebben wij zicht op of bewaren wij uw kredietkaart informatie, wij krijgen enkel goedkeuring of afkeuring van de bank zelf. Eens goedgekeurd, worden uw reisverzekeringspolis, bevestigingsmail, algemene voorwaarden en andere noodzakelijke documenten onmiddellijk verstuurd via e-mail zodat u deze kan afdrukken zoals noodzakelijk. Deze verbinding met de bank maakt gebruik van een 40bit gecodeerd SSL Web Server Certificaat zodat alle bankinformatie gecodeerd of vercijferd wordt waardoor diefstal of onderschepping onmogelijk is. Meer informatie hierover kan u vinden op www.thawte.com, maar u mag er zeker van zijn dat elke online transactie minstens even veilig verloopt dan elke andere offline kredietkaarttransactie.

Wie contacteer ik als ik vragen heb?

Wij staan altijd tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

U kan onze Welcome Desk contacteren van maandag tot vrijdag (8u30 - 17u) via:

Telefoon: +32 (0)2 290 64 68
Email: tcc@allianz-global-assistance.be

Uw polis

Kan ik een Allianz Global Assistance reisverzekering onderschrijven als ik niet in België woon?

Alleen inwoners van België en Luxemburg kunnen een tijdelijke polis onderschrijven op deze website. Jaarlijkse polissen kunnen ook enkel onderschreven worden indien u gedomicilieerd bent in België of Luxemburg. Voor meer informatie, contacteer ons via mail: tcc@allianz-global-assistance.be.

Insurance Product Information Document (IPID)

De informatiefiche van uw verzekeringsproduct (IPID) wordt toegevoegd aan uw bevestigingsmail samen met de algemene voorwaarden. U kan deze informatiefiche ook lezen in stap 2 van het verkoopproces, als ook op onze webpagina bij de algemene voorwaarden.
Wenst u deze fiche per post te ontvangen? Neem dan contact met ons op via tcc@allianz-global-assistance.be met vermelding van het type en het volledige adres. Houd rekening met maximaal 14 dagen voor verzending en bezorging.

Maakt het uit bij welke maatschappij ik mijn reis boek?

Neen, een Allianz Global Assistance reisverzekering staat hier los van.

Bestaat er een leeftijdsgrens voor het onderschrijven van een reisverzekeringspolis?

Neen, er is geen leeftijdsgrens. U kan onderschrijven vanaf 18 jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent gedekt volgens de datums die u selecteerde op uw verzekeringsformulier. Deze zullen bevestigd worden op uw verzekeringspolis na onderschrijving. Bij het onderschrijven van een annulatieverzekering voor enkele reizen bent u meteen gedekt. De andere waarborgen van de polis treden in werking wanneer u de reis aanvangt. De dekking voor een enkele reist vervalt op de dag van terugkomst naar België of op de dag die aangegeven is in uw polis, de vroegste datum is hierbij van kracht.

Wat is de maximale duur van een reis?

Een enkele reisverzekering kan onderschreven worden voor reizen met een duur tot 90 opeenvolgende dagen.

Wat doe ik wanneer ik langer dan drie maanden reis?

Voor wie langer dan drie maanden reist hebben we volledig aangepaste polissen. Wanneer u de wereld rondreist of een langer verblijf plant, bieden we u verzekeringsoplossingen op maat aan via ons netwerk van makelaars en reisagenten.

Heb ik recht op terugbetaling bij een vroegtijdige terugkeer?

In het geval van een tijdelijke reisverzekering: Als u een polis afsluit voor een enkele reis met een maximale duur van 90 dagen en u keert terug naar huis na 60 dagen, dan vervalt de polis en heeft u geen recht op terugbetaling. U moet dan een nieuwe polis afsluiten voor uw volgende reis.

Een jaarlijkse reisverzekering blijft een heel jaar actief, maar geeft ook enkel dekking voor reizen met een maximale duur van 90 opeenvolgende dagen in het buitenland. 

Bevat de polis uitsluitingen?

Ja. Sommige uitsluitingen en voorwaarden gelden enkel voor specifieke secties, terwijl algemene uitsluitingen en voorwaarden van toepassing zijn op de hele polis. Gelieve de polis en de algemene voorwaarden goed na te lezen om zeker te zijn dat u alle bescherming geniet die u nodig heeft.

Kan ik een verzekering onderschrijven om te reizen naar risicogebied?

Schadegevallen die zich voordoen tijdens oorlogssituaties, al dan niet aangegeven rellen, manifestaties of andere bewegingen van gelijkaardige aard, worden uitgesloten in de algemene voorwaarden van Allianz Global Assistance, tenzij de verzekerde verrast werd door de gebeurtenissen in het buitenland (In dit geval vervallen de waarborgen na de eerste 14 dagen van het conflict) U kan onze verzekering onderschrijven, maar u zal misschien niet voor alles gedekt zijn.

Hoe weet ik of een bepaald land als risicogebied beschouwd wordt?

U kan een lijst met landen die beschouwd worden als risicogebied raadplegen op http://diplomatie.belgium.be.

Ben ik gedekt tegen voorafbestaande ziektes?

Met de formules op deze website bent u NIET gedekt voor voorafbestaande ziektes, tenzij minstens 2 maand stabiliteit (geen verandering van ziektebeeld en/of behandeling) voor de aanvang van de waarborg. Voor formules die voorafbestaande ziektes dekken, verwijzen wij u voorlopig graag door naar onze producten die verkrijgbaar zijn bij reisagenten en makelaars. Hier is een overzicht.

Ben ik gedekt voor skireizen of andere avontuurlijke activiteiten?

Allianz Global Assistance dekt verschillende sportactiviteiten. Uw skipas wordt in geval van repatriëring, hospitalisatie of een breuk tot € 125 terugbetaald. Bij eventuele vragen hierover kan u altijd contact met ons opnemen.

Hoe verkrijg ik mijn verzekeringsdocumenten?

Na online afsluiting van de polis sturen wij u een bevestigingsmail naar het emailadres dat u heeft opgegeven. Deze bevat in bijlage ook de algemene voorwaarden die u hebt moeten raadplegen voor u de verzekering kunt afsluiten. Deze kunt u ook downloaden op onze website door hier te klikken.

Kan ik een polis onderschrijven terwijl ik reeds op reis vertrokken ben?

Een annuleringsverzekering moet u onmiddellijk na boeking van uw reis onderschrijven om gedekt te zijn. Een reisbijstandsverzekering kan u tot 24 uur voor uw vertrek onderschrijven. Als u reeds vertrokken bent, kan u deze verzekeringen niet meer onderschrijven.

Wat indien ik mij bedenk na onderschrijving en geen verzekering meer wens?

Conform de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming kunt u afzien van uw aankoop tot 14 dagen volgend op de aankoop van de verzekering. Indien de onderschrijving minder dan 14 dagen voor het vertrek plaatsvond, is de bedenktermijn geldig tot de dag van vertrek.

Medische bijstand

Moet ik de medische kosten in het buitenland betalen?

Allianz Global Assistance betaalt uw medische kosten rechtstreeks aan de zorgverlener in het buitenland. Op die manier vermijden wij dat u zelf grote sommen geld moet betalen voor medische bijstand. Als het ziekenhuis een onmiddellijke betaling wenst van de geleverde diensten zal de verzekerde deze moeten voorschieten alvorens ze terug te krijgen van onze maatschappij.

Ik heb de medische kosten betaald, hoe word ik terugbetaald?

Wanneer u de medische kosten voor eigen rekening nam, moet u onmiddellijk ons technisch bijstandsplatform (TCC) hiervan telefonisch op de hoogte brengen om de terugbetalingsprocedure te starten. Vervolgens dient u ons ook de factuur met de medische kosten door te sturen. Wiij betalen maximaal € 250 aan ambulante kosten terug en na tussenkomst van uw mutualiteit.

Mijn gezondheidstoestand laat geen verder verblijf toe, hoe wordt de terugkeer geregeld?

Allianz Global Assistance organiseert en betaalt de terugkeer naar uw thuis of aangewezen ziekenhuis. Door middel van de informatie die wij verkregen via de behandelende arts onderzoekt ons medisch team wanneer en hoe een eventuele repatriëring kan plaatsvinden om zo de veiligheid en integriteit van de patiënt te kunnen garanderen. Ons team van experten onderzoekt of uw toestand stabiel genoeg is om naar België terug te keren, of dit medisch verantwoord is en met welk vervoermiddel de repatriatie het best zou verlopen.

Wie beslist om te repatriëren?

Ons team van medische experten beslist over een eventuele repatriatie en hoe deze zal plaatsvinden. Zij hebben veel ervaring op verschillende medische vakgebieden en stellen het welzijn van de patiënt in hun beslissing steeds voorop.

De medicijnen die ik nodig heb zijn op mijn bestemming niet verkrijgbaar. Kunnen ze opgestuurd worden?

Allianz Global Assistance zal deze medicijnen opsturen, waar u ook bent. Wij houden hierbij zowel rekening met de gezondheidsvoorschriften als met de nationale en internationale gebruiken. Als u geen voorschrift heeft, zullen wij een lokale consultatie regelen waardoor u een gelijkwaardig voorschrift kan bekomen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vroegtijdige terugkeer?

U kan van deze waarborg gebruik maken wanneer de voorziene terugkeerdatum niet gerespecteerd kan worden, meestal is dit omwille van een sterfgeval, ernstige ziekte of ongeval. Voor meer informatie kan u onze algemene voorwaarden raadplegen.

Wat gebeurt er bij het overlijden van één van de verzekerden?

In dat geval moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen zodat wij alles in het werk kunnen stellen om het lichaam te transporteren. We zullen ook alle nodige documenten in orde brengen voor de repatriatie van het lichaam.

Wat moet ik doen wanneer ik medische problemen krijg op mijn bestemming?

Bij een ongeval dient u of een derde partij ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en in te lichten over de situatie waarin u zich bevindt. U geeft ons uw polisnummer door, de plaats waar u zich bevindt, een nummer waarop wij u kunnen contacteren en welke specifieke zorgen u nodig heeft. Om u het zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken kan u vanuit het buitenland bellen op onze kosten.

Onze diensten zijn 24/24u bereikbaar en dit 365 dagen per jaar:

Telefoon: +32 2 529 76 70 
Email: assistance@allianz-global-assistance.be

Schadegevallen

Wat moet ik doen indien er zich iets voordoet dat de reis zou kunnen verhinderen?

Dan moet u dit onmiddellijk aangeven bij onze dienst TCC. Een schade kan u aangeven met behulp van de aangifteformulieren op deze website.

Kan ik ook een schadeaangifte indienen wanneer ik niet meer in het bezit ben van de aankoopbewijzen van mijn persoonlijke bezittingen?

Ja, ook deze schadegevallen worden behandeld, maar u moet er rekening mee houden dat, wanneer wij een schadeaangifte ontvangen voor persoonlijke bezittingen, wij de eigenaar toch enig bewijs van eigendom zullen vragen voor de verloren of gestolen goederen. Wij begrijpen volledig dat u misschien niet alle aankoopbewijzen van uw persoonlijke bezittingen kunt voorleggen.

Vaak is fotografisch bewijs, samen met garantiebewijzen, handleidingen, kwitanties of rekeninguitreksels voldoende.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Een schadegeval moet u binnen de 7 dagen melden, tenzij het om een toevallige gebeurtenis gaat of in geval van overmacht. U kan dit melden via:

Email: tcc@allianz-global-assistance.be
Telefoon: +32 (0)2 529 76 70 van maandag tot vrijdag, 8u30 - 17u.

Hoe kan ik al deze telefoonnummers onthouden?

We hebben het gemakkelijk gemaakt voor u. Alle relevante telefoonnummers hebben we samengebracht op de eerste pagina van uw verzekeringspolis. Deze kan u ook terugvinden op de contactpagina op deze website.

Klachten

Wie kan ik contacteren indien ik een klacht heb?

Wij stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke dienst te verlenen en om u snel verder te helpen. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, kan u onze dienst Quality contacteren op het emailadres: quality@allianz-global-assistance.be.

______________________________________________

How can we help?

Miljoenen mensen vertrouwen op ons! Met 1 interventie elke 2 seconden is Allianz Assistance de wereldwijde leider op gebied van reisverzekeringen en reisbijstand. Dankzij een brede waaier aan producten voor individuen, koppels en families en ons wereldwijd netwerk van professionals die voor u 24/24u, 7/7d klaarstaan kunt u met een gerust hart op vakantie of zakenreis vertrekken.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.