24h Medische Assistentie
Nederlands

Wij zetten ons in

Allianz Global Assistance - Allianz Global Assistance

Onze verbintenis

Een kwalitatieve dienstverlening die het leven aangenamer en veiliger maakt

Een kwalitatieve dienstverlening aanbieden is makkelijker gezegd dan gedaan! Alles moet voorzien worden, op alles moet geanticipeerd worden en alles moet uitvoerig bedacht worden om aan de meest complexe eisen van de klant, en dit 24/24, te voldoen. Zelfs het oplossen van crisissituaties.

Methodes om een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen

Om u dagelijks een kwalitatieve dienstverlening te garanderen, om u het leven aangenamer en veiliger te maken, maken wij gebruik van verschillende methodes: een permanente controle van onze activiteiten en een continue update van onze tools. Allianz Global Assistance is in het bezit van de ISO 9001, de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem.


Dagelijkse evaluatie van de u aangeboden dienstverlening

Op alle niveaus binnen Allianz Global Assistance staan de bedrijfsleiders, bijstandverleners, medisch personeel ... steeds klaar voor de verbetering van de kwaliteit van onze diensten.


Onze prioriteit is uw tevredenheid

Om uw vertrouwen te verdienen en te behouden en om aan uw dagelijkse behoeften te voldoen, houden wij uw tevredenheid nauwlettend in het oog. Enquêtes, vragenlijsten, klachtenbehandelingen... Wij luisteren graag naar u!

Initiatieven op het werk

Land van herkomst, man of vrouw, een jong afgestudeerde of senior...

Iedereen heeft recht op kwalitatieve dienstverlening. Daarom is het van essentieel belang dat u weet dat wanneer u ons contacteert waar ook ter wereld, onze mensen klaar staan om uw leven aangenamer en veiliger te maken.

De verschillende werkdomeinen binnen Allianz Global Assistance vereisen dan ook natuurtalenten met verschillende achtergronden, nationaliteiten en culturen, afkomstig uit verschillende generaties, hetgeen onze dienstverlening waarborgt en ons in staat stelt om te anticiperen en te allen tijde te innoveren om een dienstverlening op maat te bieden. Diversiteit is onlosmakelijk verbonden met onze waarden.

Mensen helpen, altijd, overal. Dat is wat we doen!

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.