24h Medische Assistentie
Nederlands

Health & Lifecare services

Allianz Global Assistance - Allianz Global Assistance

Oplossingen op maat

Van ontwerp tot productie bieden wij u een waaier aan diensten met een hoge toegevoegde waarde.

Deze oplossingen zijn ontwikkeld "op maat", integreren meerdere communicatiekanalen, en laten een sterke differentiatie toe ten voordele van uw merk.

Bovendien laat onze internationale aanwezigheid toe u wereldwijd te begeleiden om op die manier programma's te ontwikkelen die van toepassing zijn voor meerdere landen.

 

Support programma's voor patiënten

  • Hulpmiddelen
  • Leerproces
  • Verbetering van de opvolging en de observatie
  • Therapeutische opleiding

 

Routing van het geneesmiddel

  • Levering van ‘gevoelige’ medicatie aan professionelen
  • Levering aan patiënten in het buitenland

 

Waakzaamheid

  • Crisisbeheer
  • Outsourcing van het bijstandsplatform betreffende de pharmaceutische waakzaamheid of medische informatie
  • Bijstandscentrale 24/7

 

Farmaceutische laboratoria en zorgverzekeraars

  • Gevoeligheids- en/of detecteringscampagnes
  • Identificatie en ontwikkeling van synergieën tussen farmaceutische laboratoria en de verzekerde

 

Psychologische bijstand

  • Psychologische ondersteuning na een trauma als gevolg van een onverwachte gebeurtenis van eender welke oorsprong

 

Employee Assistance Program (EAP)

  • De EAP services helpen werknemers om beter om te gaan met hun persoonlijke problemen die een impact kunnen hebben op de werkresultaten, hun gezondheid en welzijn.

 

Bijstand aan personen

  • Oplossingen aanreiken om zo lang mogelijk autonoom te blijven
  • Informatiedienst (eerste hulp, informatie over ziekenhuizen, specifieke problemen enz.) en preventie (ziekte, vaccins…)
  • Oplossingen in geval van ziekte of ongeval

 

 

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.