24h Medische Assistentie
Nederlands

Banking & Insurance

Allianz Global Assistance - Allianz Global Assistance

Innoveren & oplossingen vinden

Als verzekeringsmaatschappij, bank, leasingmaatschappij, kredietkaartenfirma of sociaal secretariaat moet u zich permanent aanpassen aan de behoeften van uw klanten en hen diensten met een hoge toegevoegde waarde aanbieden. Allianz Global Assistance helpt u hier graag bij en speelt daarbij in op uw huidige en toekomstige behoeften.

 
 
Case study: een kredietkaart met toegevoegde waarde
De doelgroep van de kaart : personen tussen 40 en 65 jaar, die nog actief zijn of met vervroegd pensioen gingen, die er financieel goed voorstaan en regelmatig reizen. Om deze specifieke doelgroep aan te spreken, hebben we in overleg met onze klant een nieuwe service ontwikkeld die gelinkt is aan de kaart, namelijk een bijstandformule met o.a. volgende dekkingen:

  • medische bijstand in het buitenland: organisatie van spoedhulp, terugbetaling van de medische kosten, repatriëring naar België, ...
  • hulpverlening aan voertuigen in België en in het buitenland: herstelling en slepen, repatriëring van het voertuig, repatriëring van de chauffeur indien deze niet meer in staat is zelf te rijden, vervangwagen, ...
  • home assistance: organisatie van de ziekenhuisopname, gezinshulp in geval van hospitalisatie, ...


Case study: een verzekering die verder gaat dan louter vergoeden van de schade
Het doel van onze klant : zich onderscheiden van de concurrentie door de verzekeringnemers unieke waarborgen te bieden in geval van brand en waterschade. De oplossing : een “home repair”-clausule integreren in de woningpolis. Hierbij positioneert de maatschappij zich als een verzekeraar die attent is voor de noden van zijn klanten en bekommerd is om hun comfort.

  • betaling van de hotelkosten de dagen na het schadegeval
  • bewaking van de woning
  • ter beschikkingstelling van de nodige vakmensen om dringende reparaties uit te voeren
  • organisatie en betaling van de verhuis naar een meubelbewaarplaats
  • ter beschikkingstelling van schoonmaakpersoneel
  • terugbetaling van de kosten voor het zoeken naar een nieuwe woonst
  • enz.


Het opnemen van bijkomende waarborgen/diensten in een verzekeringspolis (inclusief) is eenvoudig en weinig kostelijk zowel voor de verzekeringsmaatschappij als voor haar klanten. Zo geniet de verzekerde een geheel van concrete oplossingen in geval van nood.

 
VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Allianz Global Assistance - Worldpay-logo

De verzekeraar van de producten die worden aangeboden op deze site is AWP P&C S.A., Belgian branch, Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel - België. Onderneming toegelaten onder FSMA-codenummer 2769, ondernemingsnummer 0837.437.919.